Informacje o projekcie

Projekt "Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" ("New skills - a chance to work without borders") jest projektem mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego. W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (2 grupy po 18 osób), kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik elektronik odbędą 2-tygodnowy staż zawodowy w instytucji partnerskiej FEPS w Portugalii, będący głównym elementem projektu. Instytucja ta ma ogromne doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych.
Staż odbędzie się w maju 2018 i 2019r.
Uczniowie wyjadą pod opieką dwóch nauczycieli ZSEiI.
Cele Projektu
Cele projektu zostały sformułowane na podstawie potrzeb UCZESTNIKÓW i SZKOŁY oraz możliwości kraju przyjmującego i obejmują:
 • podniesienie kompetencji zawodowych, głównie z zakresu informatyki, projektowania 3D i elektroniki mikroprocesorowej
 • doskonalenie znajomości angielskiego (umiejętności aktywnego słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się, argumentowania, dyskusji), podstawy portugalskiego
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną urządzeń i programów komputerowych po angielsku i portugalsku
 • poznanie nowych metod pracy
 • zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy
 • poznanie nowego środowiska zawodowego, zwiększenie mobilności zawodowej
 • umiejętności interpersonalne, w tym podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem
 • poznanie organizacji i kultury pracy w Portugalii
 • uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe
 • zapoznanie z zasadami działania Centrum Walidacji i Certyfikacji Kompetencji Zawodowych, wdrożenie do organizacji w szkole Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla dorosłych
 • wprowadzenie zmian w programach nauczania oraz programie praktyk (lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy)
 • wdrożenie uczniów i nauczycieli do realizacji kolejnych projektów współpracy międzynarodowej
 • zbudowania sieci kontaktów międzynarodowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości
 • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą poprzez wystawienie certyfikatów i innych zaświadczeń
Cele stażu dla INFORMATYKÓW to nabycie umiejętności:
 • charakteryzowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • dobieranie konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego dla różnych zastosowań
 • testowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego, w tym sprzętu Cisco
 • nadzorowanie pracy lokalnej sieci komputerowej
 • projektowanie i obsługa sieci Cisco
 • obsługiwanie programów do projektowania i modelowania graficznego, w tym 3D (m.in. AutoCad)
 • posługiwanie się terminologią zawodową w języku angielskim i portugalskim, korzystanie z instrukcji i literatury w tych językach.
Cele stażu dla ELEKTRONIKÓW to nabycie umiejętności:
 • dobierania narzędzi, podzespołów, układów i urządzeń elektronicznych
 • wykonywanie zaplanowanych prac przy montażu i instalowaniu urządzeń
 • projektowanie układów w technice mikroprocesorowej
 • zastosowanie techniki mikroprocesorowej w elektronice i programowalnych sterownikach cyfrowych
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych
 • testowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego, w tym sprzętu Cisco
 • projektowanie i obsługa sieci Cisco
Uczestnicy
Card image cap

Marcin Gołębiowski

Card image cap

Igor Kucharski

Card image cap

Jan Kwapień

Card image cap

Kamil Szota

Card image cap

Oskar Wojdyło

Card image cap

Jakub Wojnarowski

Card image cap

Karolina Hat

Card image cap

Jan Ciepiela

Card image cap

Robert Dawidowski

Card image cap

Tomasz Kapcia

Card image cap

Weronika Kozieł

Card image cap

Alicja Rak

Card image cap

Jakub Stanisławek

Card image cap

Katarzyna Tarnowska

Card image cap

Kinga Wójcik

Card image cap

Konrad Chęciński

Card image cap

Kacper Liszka

Card image cap

Rudolf Rossa

Plakaty uczestników
TEST

Autorzy: Konrad Chęciński / Alicja Rak / Weronika Kozieł

TEST

Autorzy: Marcin Gołębiowski / Kamil Szota

TEST

Autor: Wojdyło Oskar

TEST

Autorzy: Tomasz Kapcia / Robert Dawidowski

TEST

Autorzy: Jakub Wojnarowski / Jan Kwapień

TEST

Autorzy: Jan Ciepiela / Jakub Stanisławek

TEST

Autorzy: Kinga Wójcik / Katarzyna Tarnowska

TEST

Autorzy: Karolina Hat / Igor Kucharski

Filmy instruktażowe
Wybierz film:contact< KONTAKT
Beata Panuszewska (sala 301)
Łukasz Załucki
 • Koordynator projektów międzynarodowych
 • Nauczyciel wychowania fizycznego
 • Adres e-mail: zalucki.zse@gmail.com
partners