Informacje o projekcie

Projekt "Nowe umiejętności-szansą na pracę bez granic" ("New skills-a chance to work without borders") jest projektem mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego. W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (2 grupy po 18 osób), kształcący się w zawodach: t.informatyk i t.elektronik odbędą 2-tygodnowy staż zawodowy w instytucji partnerskiej FEPS w Portugalii, będący głównym elementem projektu. Instytucja ta ma ogromne doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych.
Staż odbędzie się w maju 2018 i 2019r. Uczniowie wyjadą pod opieką dwóch nauczycieli ZSEiI.
Cele Projektu
Cele projektu zostały sformułowane na podstawie potrzeb UCZESTNIKÓW i SZKOŁY oraz możliwości kraju przyjmującego i obejmują:
 • podniesienie kompetencji zawodowych, głównie z zakresu informatyki, projektowania 3D i elektroniki mikroprocesorowej
 • doskonalenie znajomości angielskiego (umiejętności aktywnego słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się, argumentowania, dyskusji), podstawy portugalskiego
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną urządzeń i programów komputerowych po angielsku i portugalsku
 • poznanie nowych metod pracy
 • zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy
 • poznanie nowego środowiska zawodowego, zwiększenie mobilności zawodowej
 • umiejętności interpersonalne, w tym podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem
 • poznanie organizacji i kultury pracy w Portugalii
 • uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe
 • zapoznanie z zasadami działania Centrum Walidacji i Certyfikacji Kompetencji Zawodowych, wdrożenie do organizacji w szkole Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla dorosłych
 • wprowadzenie zmian w programach nauczania oraz programie praktyk (lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy)
 • wdrożenie uczniów i nauczycieli do realizacji kolejnych projektów współpracy międzynarodowej
 • zbudowania sieci kontaktów międzynarodowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości
 • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą poprzez wystawienie certyfikatów i innych zaświadczeń
Cele stażu dla INFORMATYKÓW to nabycie umiejętności:
 • charakteryzowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • dobieranie konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego dla różnych zastosowań
 • testowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego, w tym sprzętu Cisco
 • nadzorowanie pracy lokalnej sieci komputerowej
 • projektowanie i obsługa sieci Cisco
 • obsługiwanie programów do projektowania i modelowania graficznego, w tym 3D (m.in. AutoCad)
 • posługiwanie się terminologią zawodową w języku angielskim i portugalskim, korzystanie z instrukcji i literatury w tych językach.
Cele stażu dla ELEKTRONIKÓW to nabycie umiejętności:
 • dobierania narzędzi, podzespołów, układów i urządzeń elektronicznych
 • wykonywanie zaplanowanych prac przy montażu i instalowaniu urządzeń
 • projektowanie układów w technice mikroprocesorowej
 • zastosowanie techniki mikroprocesorowej w elektronice i programowalnych sterownikach cyfrowych
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych
 • testowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego, w tym sprzętu Cisco
 • projektowanie i obsługa sieci Cisco
Uczestnicy
Card image cap

Dominik Gęgotek

Card image cap

Daniel Pakosz

Card image cap

Agnieszka Debowiec

Card image cap

Marta Kubik

Card image cap

Jessica Szarek

Card image cap

Patryk Będkowski

Card image cap

Karol Wykręt

Card image cap

Patryk Janiec

Card image cap

Adrian Podyma

Card image cap

Piotrek Snarski

Card image cap

Krzysztof Kwiecień

Card image cap

Szymon Kołtuński

Card image cap

Jacek Kaczmarek

Card image cap

Jakub Pajor

Card image cap

Basia Sarnecka

Card image cap

Kasia Rakoczy

Card image cap

Marcin Szecówka

Card image cap

Wojtek Wróbel

Plakaty uczestników
TEST

Autor: Szymon Kołtuński

TEST

Autor: Patryk Będkowski

TEST

Autor: Dominik Gęgotek

TEST

Autor: Marta Kubik

TEST

Autor: Krzysztof Kwiecień

TEST

Autor: Marcin Szecówka

Filmy instruktażowe
Wybierz film:
Postęp
Wydarzenie Data Status Link
Ogłoszenie i rozpoczęciu rekrutacji do projektu 5.10.2017 Zakończono LINK
Test z Języka angielskiego 9.11.2017 Zakończono
Ogłoszenie wyników rekrutacji 13.11.2017 Zakończono LINK
Zajęcia z języka portugalskiego 9.12.2017 - 10.03.2018 Zakończono LINK
Zajęcia z języka angielskiego 20.01.2018 - 24.02.2018 Zakończono
Zajęcia interpersonalne 10.03.2018 - 21.04.2018 Zakończono
Praktyki 06.05.2018 - 21.05.2018 Zakończono BRAK
contact< KONTAKT
Beata Panuszewska (sala 301)
Łukasz Załucki
 • Koordynator projektów międzynarodowych
 • Nauczyciel wychowania fizycznego
 • Adres e-mail: zalucki.zse@gmail.com
partners